Aalesunds Skiklub

 

Facebook Varsom.no Skredinfo Bli medlem

Årsmøte 2015

Aalesunds Skiklub innkaller med dette til årsmøte torsdag 17. september, i Vards lokaler i Molovegen 6 i Ålesund sentrum. Møtestart er kl 18.00.

 
Årsmøtet er også annonsert i Sunnmørsposten, lørdag 22. august 2015.


Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder også årsmeldinger fra gruppene.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker (Ingen innmeldt innen fristen).
7. Fastsette medlemskontingent. Herunder redusert medlemskontingent for pensjonister/støttemedlemmer.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg:    

   a) Leder og nestleder    
   b) 1-2 styremedlem(mer) og 2 varamedlemmer    
   c) 3 medlemmer til Eldres Råd jfr §18 
   d) Leder for hyttegruppa    
   e) Leder for turgruppa    
   f) Leder for markedsgruppa       
   g) Leder for ungdomsgruppa    
   h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.    
   i)  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.