Aalesunds Skiklub

 

Facebook Varsom.no Skredinfo Bli medlem

Årsmøte: Torsdag 27. oktober 2016

Aalesunds Skiklub innkaller med dette til årsmøte torsdag 27. oktober, i Kystverkets lokaler i Sorenskriver Bullsgate 3 i Ålesund sentrum. Møtestart er klokken 18.00.

 

Årsmøtet holdes i 4. etasje. Henvend dere ved døren.
Årsmøtet er også annonsert i Sunnmørsposten.

 

Sakliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder også årsmeldinger fra gruppene.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingent.

7. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Valg:      

   a) Leder og nestleder       
   b) 1-2 styremedlem(mer) og 2 varamedlemmer       
   c) 3 medlemmer til Eldres Råd jfr §18   
   d) Leder for hyttegruppa       
   e) Leder for turgruppa       
   f) Leder for markedsgruppa          
   g) Leder for ungdomsgruppa       
   h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.       
   i)  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

ÅRSMELDINGER