Aalesunds Skiklub

 

Facebook Varsom.no Skredinfo Bli medlem

Årsmøte 2017

Aalesunds Skiklub innkaller med dette til årsmøte tirsdag 3. oktober, i Vards lokaler, Skansekaia 2 - 2. etasje (møterom M2 01).  Møtestart er kl 18.00.

 Frist for å melde inn saker til eventuelt: mandag 25. september.  Sendes til erik.lunde@devold.no 

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder også årsmeldinger fra gruppene.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg