Aalesunds Skiklub

 

Facebook Varsom.no Skredinfo Bli medlem

Foredrag, film, høstdugnad og årsmøte

AaSK har valgt å gjøre en vri i forbindelse med avvikling av årsmøtet i år. Derfor kalles det inn til høstdugnad og årsmøte i ett, samt at helga sparkes i gang med foredrag og film. Sted: Standalhytta. Årsmøtet er 27. oktober fra kl. 18.00, men det blir aktivitet og sosialt fra fredag ettermiddag. (Sakliste for årsmøtet ligger i saken)   

Helga fra 26. til 28. oktober blir et durabelig høydepunkt – mer som et kick-off for den forstående vinteren!

Helga startet med foredrag ved Karten Gefle om kvelden, fredag 26., samt visning av filmen «Mellom bakkar og berg».

Lørdag gjennomføres den årlige høstdugnaden, mens AaSKs ordinære årsmøte starter kl 18.00.

Det er, selvfølgelig, fullt mulig å delta på årsmøtet uten å være med på resten. Men helga i seg selv burde appellere til dem som er glad i AaSK, Standalhytta og sunnmørsfjella.

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder også årsmeldinger fra gruppene.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker (2).
  

-          Forslag fra styret om utmelding av Norges Idrettsforbund.

-          Forslag om at markedsgruppen legges ned i sin form, og at dette arbeidet organiseres ut fra hovedstyret.

7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg