Aalesunds Skiklub

 

Facebook Varsom.no Skredinfo Bli medlem

Minneord: Æresmedlem Joachim Rønneberg

Foto: Thomas Krohn dalenDet var med sorg vi mottok meldingen om at Joachim Rønneberg er død, 99 år gammel. Joachim var æresmedlem i Aalesunds Skiklub, en klubb han også var formann for i tilsammen ti år. Opp gjennom historien var han en betydelig bidragsyter i klubben, på klubbhytta Standalhytta og i forbindelse med arrangementer i regi av klubben.

Så sent som under markeringen av Standalhyttas 100-årsjubileum i 2014 besøkte Joachim hytta på Standaleidet. Der beriket han deltagerne på festmiddagen med historier fra hytta, om klubben, om skiturer i området og om hvor viktig Sunnmørsalpane og Standalhytta var med tanke på å forme den interessen han hadde for friluftsliv – som han senere ble en så stor ambassadør for.

I vår stilte han velvillig opp for å bli intervjuet om Standalrennet, skiklubben, samt ski- og friluftsliv i hans kjære Sunnmørsalpane. Dette var i forbindelse med et planlagt filmprosjekt, og den triste nyheten om hans bortgang gjør at filmen er noe vi nå ser enda mer frem mot realiseringen av. Joachims erfaringer og formidlingskunst er velkjent, både med tanke på det han opplevde som motstandsmann under 2. verdenskrig, som NRK-mann og som engasjert friluftsmann.

Joachim Rønnebergs innsats under 2. verdenskrig er velkjent og legendarisk, langt utenfor landegrensene. Hans hardhet og overlevelsesevne ute i naturen er noe han blant annet tilskrev aktiviteten og gleden han hadde med å ferdes i fjellene på Sunnmøre, sommer som vinter.

Under krigens første to år var Joachim hyttesjef på Standalhytta, og under jubileumsmiddagen fortalte han blant annet om opphold på hytta for å komme seg unna tyskerne, og om at han gjemte våpen der. Det var også der han skrev brevet til sine foreldre, før han reiste til England.

I 1946 ble han valgt til formann i klubben, og satt da i to år. I 1952 ble han igjen valgt til formann, og hadde vervet fram til 1955. Etter to år som viseformann ble han igjen valgt til formann i 1957, og satt da til 1960.

I 1975 ble Joachim Rønneberg – høyst fortjent – utnevnt som æresmedlem i klubben, for sin særdeles store innsats for skiklubben siden 1936. I AaSKs jubileumsskrift, gitt ut i forbindelse med 75-årsjubileet i 1983, står det blant annet om utnevnelsen at Joachim Rønneberg «har vært blant foregangsmennene når det skal tas et løft for klubben, både ute i marka og på det administrative plan. Rønneberg har vært formann i ti år, og var rennleder ved mange store arrangementer, blant annet ved det minneverdige NM-rennet i 1962 på Bondalseidet.»  

I Joachim Rønneberg har Aalesunds Skiklub hatt en foregangsperson, et forbilde og den beste ambassadøren en klubb kan ha. Han vil bli savnet.

Våre tanker går til hans familie og venner.


Vi lyser fred over Joachim Rønnebergs minne.

Skivenner i Aalesunds Skiklub
 
 
(Foto øverst: Thomas Krohn Dalen/Wild Productions)
 
Styret i AaSK i 1958 - fra Joachim Rønnebergs siste periode som formann. 

1958 skiklubbstyret

Bak fra venstre: styremedlem Are Hovde, hyttesjef Bjarne Haagensen, kasserer Rolf Jacobsen.
Foran fra venstre: Nestformann Odd Skuggen, formann Joachim Rønneberg, sekretær Rolf Jacobsen.