Aalesunds Skiklub

 

Facebook Varsom.no Skredinfo Bli medlem

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

AaSK er per tiden i utakt med tanke på Norges idrettsforbunds lovnorm for idrettslag. Vi er derfor pålagt å endre på våre vedtekter, slik at de er tråd med NIFs bestemmelser. Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte. Tid: 28. mars kl 18.00. Sted: Lokalene til Personalhuset, Langelandsv 17 (Daaekvartalet, Moa, 2. etg)

Eneste saker på møtet er:

- Nye/justerte vedtekter
- Endring av regnskapsår til 01.01. – 31.12

Endringene i vedtektene som skal godkjennes ligger vedlagt. Det er først og fremst snakk om en del omskrivninger og presiseringer, samt endringen av regnskapsår. (Se vedlegg)