Aalesunds Skiklub

Aktivitetskalender 2019

Klubbaktiviteter 2019

Genrell informasjon:

- Påmelding til arrangementene skjer i løsningen deltager.no . Benytt disse for å sikre deg plass i god tid. Følg med på aask.no og Facebook.

- Medlemmer har fordelspris, samt tilgang til dedikerte helger for medlemmer. Her kan du melde deg inn.

- Alle arrangement med påmelding vil det i tillegg bli laget invitasjoner for. Disse blir også publisert på aask.no og Facebook - med priser og utfyllende informasjon.

- For arrangementer med selvhushold gjelder faste overnattingspriser for hytta

- Se forøvrig "Generelle vilkår for deltakelse på turer og arrangementer" lenger nede på siden - under programmet. Deltagere skal lese gjennom disse før påmelidng.  


NB! Mindre justeringer på programmet vil komme

Dato Aktivitet Ansvarlig Beskrivelse
18. – 21. jan. Åpen hytte/
turlederhelg
AaSK Hytta er disponibel for klubbens medlemmer. Klikk her for påmelding.
8. –10. feb. Turlederhelg Turgruppa Internt arrangement: Hytta dispponeres av de som er turledere i AaSK. Påmelding kommer.
25. – 28. feb. Vinterferie AaSK  Klikk her for mer info og påmelding
22. – 24. feb. Introhelg Turgruppa Introduksjon til toppturer om vinteren som aktivitet, med både teori og turer.
Klikk her for påmelding

15. – 17. mars

Åpen hytte    Hytta er disponibel for klubbens medlemmer. 
Klikk her for påmelding
29. – 31. mars Åpen hytte Turgruppa Hytta er disponibel for klubbens medlemmer.
Klikk her for påmelding
17. – 22. april Påske
AaSK Sosial og trivelig påskefering i de aller beste omgivelser. Selvhushold, med fast meny for middager.
Klikk her for påmelding
14. – 16. juni Vårdugnad Hyttestyret  Hytta og området rundt klargjøres for sommeren.
30. aug – 1. sept Toppturer, mat
og vin  
Oddbjørn D  Helg med vinsmaking, god mat og guidede toppturer på dagtid. 
Klikk her for mer info og påmeldling 
15. – 17. nov. Dugnad/
åpen hytte
AaSK Vi kjører den årlilge høstdugnaden, og åpen hytte for alle som ønsker å delta. Både medlemmer  
og ikkemedlemmer 
29. des. – 1. jan. Nyttårsfeiring AaSK  

Klubbaktiviteter 2018

Dato Aktivitet Ansvarlig Beskrivelse
19.01 - 21.01    Medlemshelg AaSK Hytta er disponibel for klubbens medlemmer. Klikk her for påmelding og mer info
02.02 - 04.02 Turlederhelg AaSK Internt arrangement: Hytta dispponeres av de som er turledere i AaSK.
23.02 - 25.02 Topptur
 introhelg
Erik L. Introduksjon til toppturer om vinteren som aktivitet, med både teori og guidede turer.
Klikk her for påmelding og mer info
01.03 - 04.03 Toppturhelg Stephan B. Guidede turer til toppene i området.  Klikk her for påmelding og mer info
28.03. - 01.04 Påske   Sosial og trivelig påskefering i de aller beste omgivelser. Selvhushold, med fast meny for middager. 
Klikk her for mer info og påmeliding  
06.04 - 08.04 Medlemshelg AaSK  Hytta er disponibel for klubbens medlemmer. Klikk her for påmelding
27.04 - 01.05 Standalrennet/
medlemlshelg
AaSK Det 76. Standalrennet. Her finner du med info og påmelding.
17.05 - 21.05 Medlemhelg AaSK Hytta er disponibel for klubbens medlemmer. Mer info kommer. 
08.06 - 10.06 Vårdugnad Hyttestyret Hytta og området rundt klargjøres for sommeren.
24.08 - 26.08 Topptur, mat
og vin
Oddbjørn D   Helg med vinsmaking, god mat og guidede toppturer på dagtid.
Klikk her for påmelding
26.10 - 28.10 Høstdugnad Hyttestyret Hytta og området rundt klargjøres for vinteren.
09.11 - 11.11 Medlemshelg AaSK Hytta er disponibel for klubbens medlemmer. Klikk her for påmelding og mer info

Generelle vilkår for deltakelse på Aalesunds Skiklubs fellesturer og arrangementer.

1. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen.

2. Påmelding og deltakeravgift
Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 1.
For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når deltakeravgift er betalt. Oppgi fullt navn, adresser, e-post og telefonnummer.
Avmeldinger kan skje innen 21 dager før turens start mot avbestillingsgebyr a kr 500. Avmeldinger mindre enn 21 dager før turens start blir ikke tilbakebetalt.

3. Forsikringer
Deltakelse på AaSKs arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

4. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er AaSK ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 7.

5. Avlysning av arrangement
Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av uforutsette hendelser, vanskelige værforhold, for få deltakere, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren å informere påmeldte deltakere så fort som mulig. Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker blir eventuelt innbetalt beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

6. Endringer av arrangementet
Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer i forkant av arrangement gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Eventuelt innbetalt beløp vil da bli refundert.
I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen underrette deltakerne så snart som mulig.

7. Klager
Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til AaSK så raskt som mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.

8. Forbehold og fotografering
Informasjonen på AaSKs nettside er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne.
Som deltaker på fellesturer arrangert av AaSK kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til klubbens egne publikasjoner eller på våre nettsider og i sosiale media. De kan også bli brukt i andre media etter nærmere avtale med AaSK. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette før turen starter.