Aalesunds Skiklub

Strategiplan 2012 – 2014

 

I forbindelse med årsmøtet ble det lagt frem, og godkjent, en ny strategiplan for Aalesunds Skiklubb for 2012 – 2016.

 

Strategiplanen tar for seg organiseringen i klubben, og definerer visjon, mål og verdier i en sammenheng. Først og fremst handler strategien om å lage felles rammer som gjør at klubben fremstår mer ensartet i sitt arbeid mot felles mål.   

Strategien omtaler videre en del hovedmål som klubben som helhet, ved styre og undergrupper, skal jobbe med og ta hensyn til. Dette er kompetanse, økonomi, kommunikasjon, medlemmer og rekruttering.

Mål for den enkelte undergruppe synliggjøres også, mens det fra gruppens side legges vekt på at den enkelte undergruppe skal utarbeide egne handlingsplaner som konkretiserer virkemidler som skal brukes for å nå målene.  

Strategiplan 2012 - 2014 finner du ved å se på menypunktet "Dokumenter" til venstre, under kategorien "Forskjellig"