Aalesunds Skiklub

Vel gjennomført skredkurs på Standalhytta

Skredkurs14. til 6. januar ble det gjennomført grunnleggende og viderekommende skredkurs for turguider på Standalhytta


Av: Ola Ween
Foto: Arild Eidset

Da herværende skribent sist var på skredkurs, var søkestang omtrent eneste gangbare utstyr og sender-/mottakerutstyr noe man eventuelt kun fant i filmer av den mer tvilsomme sjangeren. Metoden for å finne folk i skred var også delvis basert på tung organisering og lagarbeid for systematisk gjennomsøkning av et skredområde.

Dette egner seg nok best hvis man kommer sent inn i en skredsituasjon, men ikke så godt for skredsituasjoner man kan havne i underveis på dagens toppturer.

Mye har skjedd siden den gang og i dag har man tilgang til flere nye hjelpemidler og utstyr som skal gjøre det sikrere å gå på tur.  

Til tross for dystre vær- og skiutsikter møtte ni av turguidene i skiklubben opp for å gjennomføre videregående kurs. Kurset ble arrangert samtidig med et grunnkurs for skiklubbmedlemmer. Alt i samarbeid med Norgesguidene.

Halvor Hagen, som var vår mentor denne helga, startet med å kartlegge ønsker og behov for veiledning, og sydde sammen et kurs basert på dette. Sammen ble vi enige om hva som skulle være klare mål for helgens kurs. 

Utrolig greit med et skreddersydd opplegg synes vi og ikke et rigid gjennomsnittsopplegg. Ulike overlappende områder som ble gjennomgått i løpet av disse to dagene var for eksempel:

 • ulike verktøy for turplanlegging før turen
 • vurdering og forståelse av skredfare
 • bruk av (skredfare)gradering som verktøy for å vurdere muligheter og begrensinger på en tur
 • vurdering av terreng og veivalg
 • systematisk turplanlegging OG strategi underveis
 • ansvarsfordeling hos turledere OG hos deltagere
 • turlederens rolle på tur 
 • analyse av snøprofiler
 • værhistorie
 • strategi for nedkjøring (topptur er ikke bare oppturen)


Lørdag
Lørdagen startet med tungt vær og det var greit å ta en solid teoridel innendørs, mens vi nippet til kaffen. Halvor hadde, tross våre spontane innspill, en rimelig systematisk tilnærming til det teoretiske. Det skjer mye på skredvarslingsfronten om dagen, og vi fikk et godt innblikk i arbeidet ”bak kulissene”.

Vi ble introdusert til flere gode verktøy (skjemaer, hjemmesider, varsler, skredkort) som er oppsummert nederst i dette referatet. Etter en lunsj tok vi turen ut for å teste ut sender-mottakerrutiner ved avgang gå på tur, samt grave litt i snøen.

Vi kom oss et godt stykke opp mot Fingeren før det ble for mørkt. Basert på turen ute med observasjoner av snø og terreng, kunne vi med mye større sikkerhet anslå en faregrad for snøskred i området. Graden ble anslått til 2. 

Vurdering av snøfaregraden er et utrolig godt utgangspunkt for å kunne planlegge en tur i detalj, hvis man benytter seg av alt tilgjengelig verktøy. Vi brukte derfor alt vi hadde lært i løpet av dagen til å planlegge en tur for søndagen ved bruk av Werner Munter sin 3 x 3 filtermodell, og skredkortet (www.varsom.no). Med faregraden tilgjengelig kan man da konkret svare på spørsmål som: 

 • Hvor bratt kan man tillate seg å gå med faregrad 2?
 • Hvor god sikt må man ha for å gå i et 30-grader bratt heng med faregrad 3?
 • Når bør man øke avstanden mellom deltagere på en tur for sikker ferdsel i bratt terreng?

Skredkurs2 Skredkurs3

Søndag
Søndagen startet med en god frokost, før vi kort samlet oss for å komme oss ut på tur. Det var i grunnen bare området opp mot Fingeren som var egnet for turgåing, så det var dit vi gikk.

Underveis mot Fingeren byttet alle på å lede turen slik at man fikk gjøre sine egne vurderinger. Alle valg og alternativer ble diskutert. Ifølge 3 x 3 modellen skal det gjøres observasjoner og vurderinger underveis for å ferdes sikkert. Vi tok for eksempel en revurdering av faregraden underveis basert på nye snøprofiler og vurdering av vær og føre. Det er i det hele tatt mye å tenke på for dem som skal lede turer i vinterfjellet. Kort fortalt gjennomførte vi turen opp og ned med stil, og med betydelig mer kunnskap om trygg ferdsel i bagasjen. Vi skulle nå være godt rustet til guiding senere i vinter.

Tusen takk til Eva Kvendbø, Rønnaug Stjernvang, Åsa Kunnas og Arild Eidset som var vertskap for kursene. God stemning på lørdag kveld med rødvin, koteletter og kylling. Riskrem til dessert, gett!

Takk til Halvor Hagen og NorgesGuidene for godt gjennomført kurs. Takk til AaSK som sponser havparten av kursavgiften for viderekommende gruppe. Skulle derfor bare mangle at vi stiller opp på ulike arrangementer.

Nyttige lenker til planlegging
www.varsom.no                                Informasjon snø, vann, is 
http://xgeo.no/                               
Historiske værdata.For eksempel temperatur 5 siste døgn
http://www.ngi.no/no/snoskred/        Nyttig side fra NGI

Noen nyttige apper
regObs          Live registrering av for eksempel drønnelyder i snø og ferske skred  iTunes eller Appstore
AvalanceLab  Ulike muligheter  iTunes eller Appstore
Clinometer    Måle bratthet med telefon iTunes eller Appstore

Nyttige verktøy
Verktøy                       Type                      Kommentar
Skredkort                     Plastkort                   Turplanlegger

SnowPilot                    PC software              http://snowpilot.org/

Werner Munter
sin 3 x 3 filtermodell      Skjema 

 

Skredkurs4