Aalesunds Skiklub

Årsmøte 2013 - med sakliste

Aalesund skiklubs medlemmer innkalles til ordinært årsmøte den 2. desember 2013 klokken 18.00. Årsmøtet holdes i Sparebank1 sine lokaler på St. Olavs plass 1 i Ålesund sentrum.

 

 

Aalesund skiklubs medlemmer innkalles i tillegg til ekstraordinært årsmøte den 2. desember 2013 kl. 18.30 i Sparebank 1 sine lokaler på St. Olavs plass 1 i Ålesund sentrum.

Dobelinkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte blir gjort av praktiske hensyn – slik at møtet den 2. desember skal være beslutningsdyktig. Det er imidlertid styrets ønske at oppmøtet blir så bra at det kan avvikles ordinært årsmøte.

Velkommen!  

 

SAKLISTE:

Sak 1)   Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2)   Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 3)   Valg av dirigent(er), sekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokoll.

Sak 4)   Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

- Idrettslagets årsmelding
- Hyttestyrets årsmelding
- Turgruppas årsmelding
- Markeds- og informasjonsgruppas årsmelding

Sak 5)   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6)   Behandle innkommende forsalg og saker

Sak 7)   Vedta idrettslagets budsjett for 2014

Sak 8)   Eventuelt 

Sak 9)   Valg