Har du behov for å ta kontakt ? - Se på listen under..

Kontakt

E-post angående booking: tove.joha@me.com

Styret

Anne May Slinning (leder) – annemays@gmail.com
Mobil: 91 51 62 43

Erlend Folstad (nestleder) – erlend.folstad@nordhelikopter.no
Mobil: 95 25 01 08

Tove Johannessen (kasserer) – tove.joha@me.com
Mobil: 92 28 34 60

Aleksandra Leikanger (styremedlem) – aleksandra.leikanger@1bc.no
Mobil: 41 63 23 49

Åge Højmark (styremedlem) – age.hojmark@lyse.net
Mobil: 90 12 17 44

Ronny Grytten (vara) –

Synnøve Johnsen  (vara) –

Ledere for gruppene

Arne Fagerhaug (hyttesjef) – arne.fagerhaug@multiconsult.no
Mobil: 90 91 70 72

Åsa Kunnas (leder turgruppa) – asa.kunnas@gmail.com

Kontaktpunkt ved leie av hytta

Bodil Standal –  bodilstandal@hotmail.no
Mobil:    90 14 04 71