Har du behov for å ta kontakt ? - Se på listen under..

Kontakt

E-post angående booking av hytta:

Tove Johannessen –  tove.joha@me.com

Mobil: 92 28 34 60

Styret

Anne May Slinning (leder) – annemays@gmail.com
Mobil: 91 51 62 43

Erlend Folstad (nestleder) – erlend.folstad@nordhelikopter.no
Mobil: 95 25 01 08

Tove Johannessen (kasserer) – tove.joha@me.com
Mobil: 92 28 34 60

Ronny Grytten  (styremedlem) – ronny.grytten@vard.com

Åge Højmark (styremedlem) – age.hojmark@lyse.net
Mobil: 90 12 17 44

Aleksandra Leikanger Stave (vara) –

Synnøve Johnsen  (vara) –

Ledere for gruppene

Arne Fagerhaug (hyttesjef) – arne.fagerhaug@multiconsult.no
Mobil: 90 91 70 72