Årsmøte 2020

Ålesund Skiklubb

AaSK holdt sitt årsmøte onsdag 4. mars 2020, i Vards lokaler på Skansekaia 2, kl 19:00. 

Bekjentgjøring ble gjort i henhold til vedtektene.

Sakliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent og sekretær, samt to representanter for signering av protokoll
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder årsmeldinger fra gruppene
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkomne saker (ingen saker innmeldt innen fristen)
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Valg
  10. Eventuelt

Referat, årsmeldlinger, regnskap og budsjett – godkjent på årsmøtet