Årsmøte 2021: 23. mai, på Standalhytta!

Årsmøte 2021 blir avholdt 23. mai 2021.
Sted: Standalhytta.
Først dugnad – så årsmøte fra kl 16.00.
NB! Nå oppdatert med årsmøtedokumenter.

 

Vi satser alt på at  årsmøtet arrangeres med strålende vær på Standalhyttas terasse søndag 23. mai kl 16.00. Styret håper at vi med denne beslutningen kan legge til rette for økt oppmøte og engasjement fra klubbens medlemmer. Vi håper at flere av medlemmene vil benytte anledningen til å delta på vårdugnaden, som arrangeres denne helgen.

23. mai er innenfor beslutningen som er gjort hos Norges Idrettsforbund, om at frist for å avholde årsmøter er 15. juni 2021.

På grunn av de usikre tidene har vi en plan B. Dersom restriksjonene ikke tillater fysisk møte, vil årsmøtet i stedet bli avholdt digitalt. I så fall blir det informert nærmere om dette via Facebook. Så følg med!

Saksliste
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent og sekretær, samt to representanter for signering av protokoll
4. Godkjenning av styrets årsmelding, herunder rapport fra hyttekomitéen
5. Godkjenning av regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne saker (ingen saker innmeldt innen fristen)
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Valg av styre og valgkomité
10. Eventuelt

Årsmøtedokumenter

Styret oppfordrer alle mdlemmer til å delta på årsmøtet, og til å fremme saker til behandling om noen skulle ha ønske om dette. Anledningen benyttes også til å oppfordre til innbetaling av medlemskontingent for 2021 på klubbens hjemmeside www.aask.no.

NB! Kontingent må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

Vennlig hilsen
Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *