Innkalling til årsmøte Aalesunds Skiklub

Ålesund Skiklubb
Sted: Quality Hotel, Skansekaia
Tid: onsdag 22. mars 2023 kl 19:00
Styret inviterer klubbens medlemmer til årsmøte på Quality Hotel på Skansekaia.
Agenda for årsmøtet:
 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 6. Godkjenning av styrets årsmelding
 7. Godkjenning av regnskap og kontrollutvalgets beretning
 8. Fastsette medlemskontingent
 9. Opprettelse av evig medlemskontingent og fastsettelse av kontingent
 10. Vedta idrettslagets budsjett
 11. Valg av styre, Eldres Råd og valgkomité
 12. Eventuelt

 

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Anne May Slinning 1 år

Nestleder: Synnøve Johnsen Ikke på valg

Kasserer: Tove Johannessen 2 år

Styremedlem: Erling Grøstad Ikke på valg

Styremedlem: Pia Nic. Petersen 2 år

Varamedlem: Åge Højmark 2 år

Varamedlem: Anders Lunde 2 år

Hyttesjef: Arne Fagerhaug Ikke på valg

Kontrollutvalg: Tor Nesseth, Leif Haagensen

Eldres Råd: Runar Aamelfot

Styret innstiller valgkomiteen til gjenvalg:

Tone Drabløs(leder), Åse Fagerhaug, Roy Stave

 

Dersom du ønsker tilgang til saksdokumenter fås disse ved å sende en forespørsel til Anne-May (annemays@gmail.com) eller Åge (Age.hojmark@lyse.net).
Vi minner om at medlemskontingent må være betalt for å være stemmeberettiget.
Medlemsskap kan betales på følgende lenke: Aalesunds Skiklub (planyo.com)
Med vennlig hilsen styret.

Aalesunds Skiklub | Postboks 264 Sentrum | 6001 Ålesund | Bank: Sparebanken Møre, konto nr. 3900 35 19175


Mobil leder: 91 51 62 42 | E-mail: post@aask.no