Frikjøringshelg 24. – 26. Februar

Dette er helga for deg som ønsker å utvikle frikjøringsferdighetene dine! Det kan du nå få gjøre under kyndig veiledning av flere av skiklubbens erfarne frikjørere, og med Anne May Slinning som ansvarlig for helga. Anne May har tidligere konkurrert i frikjøring, bl.a. som deltager i World Freeride Tour.

AaSKs nyvalgte leder, Anne MAy Slinning
Den nye lederen for Aalesunds Skiklub.

Fokus for helga vil være på skiteknikk i løssnø, kanskje med særlig vekt på skikjøring i bratt (alpint) terreng om forholdene tillater det og avhengig av ønsker fra dere som er med. Ikke minst vil det også være ei helg for sosialt samvær med likesinnede.

Dette er med andre ord en glimrende mulighet for å utvikle egen kunnskap og ferdighet slik at nedkjøringen kan bli enda kjekkere og tryggere. Videre er det også en mulighet for å bli kjent med Standalhytta og skiklubben for de som ikke er det fra før.

Samlingen holdes på klubben sin hytte på Standaleidet. Hytta er stor, koselig og komfortabel, den har flere stuer, gode garderobeforhold, badstue og ellers alt som måtte trenges. Innkvartering blir på flermannsrom (2, 3 og firemannsrom). Oppgi gjerne i påmeldingen om du har spesifikke ønsker om hvem du vil dele rom med.

Mat lager vi i fellesskap, men klubben står for planlegging av meny og innkjøp av alle nødvendige matvarer. Drikke til eget bruk tas med av hver enkelt. I tilfelle det er særlige krav til mat, allergier eller lignende, må vi få beskjed om det. Og om noen har en dessert, kake eller annet som de er særlig dyktige til å lag og gjerne vil varte opp med er det svært velkomment.

Samlingen starter fredag kveld med introduksjon og presentasjon av program, deltagere og arrangører. Vi skal da også sammen gjøre en risikovurdering for helgas aktiviteter. I denne skal alle faremomenter identifiseres og belyses på best mulig måte, risikoreduserende tiltak beskrives og planer for oppførsel i tilfelle uhellet er ute. Risikovurderingen vil bli gjennomgått og revidert etter behov gjennom helga.

Det kreves ingen ferdighetsnivå for deltagelse, men vi anbefaler at du har stått noe på ski tidligere(enten i bakke eller på tur). Vi legger opp til å bruke lørdagen i trekket på Bondalseidet skisenter, slik at vi får flest mulig svinger inn. Søndagen går vi en egnet tur med feller på Standaleidet. Programmet og hvilke sider vi kjører vil avhenge av vær- og snøforhold. Alle deltagelse er på eget ansvar, og vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med føreforholdene på varsom.no i forkant av helgen.

Alle deltagere må ha med nødvendig utstyr, ski- og skiutstyr selvfølgelig, feller, personlig skredutrustning (sender / mottager, søkestang og spade) hjelm osv. Vi kan i begrenset grad være behjelpelig med utlån av utstyr om nødvendig. Mangler du noe så spør i alle fall på forhånd! Ta også med eget sengetøy (sengene er utstyrt med dyne og puter, men vi forutsetter bruk av eget sengetøy over dette).

Skredworkshop 10. – 12. Februar

I samarbeid med Uteguiden inviterer Alesunds Skiklub til skredworkshop på Standalhytta helga 10. – 12. Februar.

Det er et opplegg der vi gjennom 2 dager skal få presentert siste utvikling og oppdaterte metoder for skredredning av Urban Axelsson fra Uteguiden.  I tillegg skal vi drille på søk og redning, sporvalg, egen skredvurdering, bruk av offentlige varsler med mye mere.

Samlingen planlegges og gjennomføres som et symposium der det ønskes at alle deltar aktivt i diskusjoner og med deling av kunnskap.  Det er altså ikke snakk om ensidig undervisning, men Urban vil være med og deltar som en faglig ressurs og vil også lede an i samtaler og praktiske øvelser.

Denne workshopen anbefales primært for deg som har gjennomført skredkurs fra før, eller som i alle fall har erfaring med og interesse for vurdering av skredproblematikk.  Samlingen ble første gang arrangert sist vinter.  Referatet og bilder ligger her: http://standalhytta.no/index.php/2022/02/27/skredworkshop-februar-22/.

Og en oversikt over hva som var temaer  den helga:

 1. Risikovurderinger for tur, planlegging og forberedelser, gjennomgang av skredvarsler (varsom), værmeldinger m.m.
 2. Hvordan lese og tolke skredvarsler og observasjoner på regobs / varsom.
 3. Kombinere med egne observasjoner, terrengvurderinger etc.
 4. Fornuftig ruteplanlegging og veivalg.
 5. Gjøre løpende vurderinger under tur, grunnlag for endring i veivalg, endringer i planer, sporlegging.
 6. Gjennomgang av søke- redningsutstyr, avansert bruk av sender / mottager (alle som har søkeutstyr med 2 antenner skal bare snarest kjøpe nytt! Her handler det om å ta ansvar for sine turvenner, dårlig eller utdatert utstyr er ikke akseptabelt! Se f.eks. HER for en oversikt over gode sender / mottagere).
 7. Praktisk søk, flere skredtatte, signalsøk, finsøk, bruk av søkestang, mm
 8. Oppførsel i tilfelle skred, planlegging og organisering av leting, risikovurdering mht. egen og andres sikkerhet,
 9. Utgraving av skredtatt, teknikk, organisering.
 10. Førstehjelp. Førstelinje behandling, traumer, hypotermi, m.m.
 11. Introduksjon og praktisk øvelse med recco søker (velvillig stilt til disposisjon fra Røde Kors)

Oppholdet på hytta blir som vanlig på våre samlinger, vi lager mat i fellesskap, men klubben står for planlegging av meny og innkjøp av alle nødvendige matvarer. Drikke til eget bruk tas med av hver enkelt. I tilfelle det er særlige krav til mat, allergier eller lignende, må vi få beskjed om det. Og om noen har en dessert, kake eller annet som de er særlig dyktige til å lag og gjerne vil varte opp med er det også velkomment.

Vår oppfordringer er kort og enkel;  Meld deg på, kom, vær engasjert og bli Urbanisert!

Pris: 2500,- / 2850,- (medlem/ikke medlem)

Påmelding til travel@uteguiden.com

Begrenset antall plasser og først til mølla.

Sesongstarthelg med foredrag og utstyrsprat – 18. til 20. November

Det nærmer seg vinter og ny skisesong.  Og det markerer vi med å invitere til Sesongstarthelg på Standalhytta helga 18. til 20. november.

Dette er et arrangement som etter tradisjonen har blitt kalt årsavslutning, men vi velger å være optimistiske nok til å tro at vi kan få hvite topper med oss og at vi derfor kan invitere til det første klubbarrangementet for skisesongen 22/23!

Helgens fremste fokus vil være å samle likesinnede for å feire vinterens anmarsj.

Det kanskje er vel optimistisk å tro at det er kommet snø i slike mengder at den kan brukes til skiaktiviteter, men det er jo lov å håpe.  Og om det ikke blir slik ønsker vi heller å bruke energien på dugnadsarbeide.  På arbeidslista står da i tilfelle oppgaver ute og inne, maling, rydding, skogsarbeid m.m.  Oppgaver velger og fordeler vi avhengig av hvor mange vi blir, hvordan været er, hva den enkelte har lyst til å gjøre osv.

Lørdag ettermiddag / kveld vil det bli holdt foredrag.  Hvem, hva og hvordan er ikke endelig bestemt, men tema ski og utstyr er aktuelt.  Her vil vi kanskje også benytte oss av våre egne ressurser.

Kanskje blir det også film, men vi ønsker helst aktiviteter der alle kan delta med spørsmål og i diskusjoner.

Det vil også bli gitt en presentasjon av terminlista for vinteren, og ikke minst en liten diskusjon rundt planer for det kommende Standalrennet, som vil bli det 80-ende i rekken (NB! Sett av 1. mai helga)

Lørdag kveld markerer vi at det går mot jul, og lager tradisjonell julemat, pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør.

Vi håper at så mange som mulig, av både nye, gamle, unge, barn, voksne og godt voksne blir med. Hytta og klubben har plass til alle (men førstemann til mølla på sengeplass så klart).

Klikk på LINK for påmelding.

Husk å responder på arrangementet på Facebook for å få oppdatert informasjon løpende

Forutsatt deltagelse på dugnad dekker klubben alle kostnader til mat og opphold. Dersom det ikke blir dugnad vil vi be om et bidrag til dekning av mat. Beløpet bestemmer vi i så fall på hytta (spleis).

Vi ønsker også at alle som ønsker å være med er medlemmer i klubben.  Er du ikke medlem for 2022 kan det betales kontingent for 2023 (https://www.planyo.com/booking.php?calendar=37241).

Aalesunds Skiklub | Postboks 264 Sentrum | 6001 Ålesund | Bank: Sparebanken Møre, konto nr. 3900 35 19175


Mobil leder: 91 51 62 42 | E-mail: post@aask.no