1914

Første byggetrinn på Ull , senere kjent som Standalhytta- ferdig 1913-14