1934

Deltakere i første utforrenn for damer i 1934