1908

Aalesunds Skiklub ble stiftet 18 mars 1908.

Stiftelsen etterfulgte et opprop om dannelse av en skiklubb for Ålesund under hjemturen etter en vellykket skitur på Vaksvikfjellet med overgang til Ørskogfjellet 5 mars samme år.

Aalesunds Skiklub | Postboks 264 Sentrum | 6001 Ålesund | Bank: Sparebanken Møre, konto nr. 3900 35 19175


Mobil leder: 91 51 62 42 | E-mail: post@aask.no